În cadrul Judecătoriei Căușeni, sediul Central a fost instituit regim special de lucru. Un ordin în acest sens a semnat, la sfârșitul săptămânii trecute, președintele instanței, Sergiu Pleșca. Decizia a fost luată după ce un angajat al instanței a fost diagnosticat cu COVID-19.

Astfel, în această perioadă, magistrații vor examina doar cauzele care, potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea рărțilоr (cererile сu valoare redusă, dosarele се țin de examinare în рrосеdură scrisă) și cauzele urgеntе, а сărоr аmânаrе va prejudicia interesele justiției, dintre саrе:

  • în materie penală/contravențională – aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță;
  • în materie civilă/ de contencios administrativ – aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele de procedură specială (încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționar de psihiatrie), luarea în custodie a străinilor.

Pentru alte cauze, judecătorul va preschimba din oficiu termene de judecată, iar ședințele planificate vor fi amânate. Totodată, accesul persoanelor în sediul instanței a fost restricționat. Cererile și solicitările de eliberare de acte pot fi depuse online, prin intermediul adresei de e-mail jca@justice.md, sau prin poșta clasică.

În cazurile excepționale, cum ar fi de exemplu ridicarea actelor de dispoziție executorii și irevocabile, se va permite accesul doar a câte o persoană.

Regimul special de lucru a fost instituit până în data de 6 iulie, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, la necesitate.