Entitățile din sectorul real cu cinci salariați și mai mult și instituțiile bugetare au realizat, în primele trei luni ale acestui an, investiţii în active imobilizate în valoare de 3,8 miliarde lei sau cu 14,8% (în prețuri comparabile) mai mult faţă de ianuarie-martie 2020.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în primul trimestru, investițiile în imobilizări corporale au constituit 3,7 miliarde lei (ceea ce constituie 96,7% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), marcând o creștere de 13,9% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 126 milioane lei sau cu 48,1% mai mult față de lunile similare din 2020.

Datele mai arată că au crescut volumele investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: mijloace de transport – cu 51%, maşini şi utilaje – cu 21%, construcții inginerești – cu 11,4%. Totodată, au scăzut volumele investițiilor la clădirile rezidențiale – cu 6,6% şi clădirile nerezidențiale – cu 4,7%.