Investiţiile în active imobilizate au scăzut cu aproape 5 la sută. Biroul Naţional de Statistică informează că pe parcursul lunilor ianuarie-septembrie au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 15 miliarde lei, în scădere cu 4,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului trecut.

Investițiile în imobilizări corporale au însumat 14,7 miliarde lei (sau circa 97,9% din total investiții în active imobilizate), marcând o descreștere de 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 313,7 milioane lei, cu 19,4% mai puțin față de perioada respectivă a anului precedent.

Pe tipuri de imobilizări corporale, a crescut volumul investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: mijloace de transport – cu 33,4%, clădiri rezidențiale – cu 7%, construcții inginerești – cu 6,2%. Totodată, s-au diminuat investițiile în clădiri nerezidențiale – cu 19,9%, în maşini şi utilaje – cu 14,5% și în alte imobilizări corporale – cu 24%.