Valoarea investițiilor în active imobilizate este în creștere. Potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, în ianuarie-iunie au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 10,1 miliarde lei sau cu 21,8% (în prețuri comparabile) mai mult faţă de ianuarie-iunie a anului precedent (pe fundalul reducerii cu 14,9% a indicatorului în primul semestru 2020 față de perioada respectivă a anului 2019).

Datele mai arată că investițiile în imobilizări corporale au constituit 9,8 miliarde lei (ceea ce constituie 97,5% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o creștere de 21,7% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 255,7 milioane lei sau cu 26% mai mult.

Totodată, au crescut volumele investiţiilor la toate imobilizările corporale, după cum urmează: clădiri rezidențiale cu 6,6%, clădiri nerezidențiale – 16,2%, construcții inginerești – 8,7%, maşini şi utilaje – 20,2%, mijloace de transport – 87,2%.