Investiţiile în active imobilizate au crescut în primele nouă luni ale acestui an. potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică valoarea acestora a ajuns la 18,3 miliarde lei sau cu 16,6% (în preturi comparabile) mai mult faţă de ianuarie-septembrie a anului precedent (pe fundalul reducerii cu 4,4% a indicatorului în acea perioadă față de anul 2019).

Astfel, investițiile în imobilizări corporale au constituit 17,9 miliarde lei (ceea ce constituie 97,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o creștere de 16,4% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 409,7 milioane lei sau cu 25,2% mai mult față de ianuarie-septembrie 2020.

De asemenea, au crescut volumele investiţiilor la maşini şi utilaje cu 31,8%, construcții inginerești - cu 24%, clădiri rezidențiale - cu 5%, mijloace de transport - cu 3,3%. Totodată, a scăzut volumul investiţiilor la clădiri nerezidențiale cu 2,7%.