Activitățile de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora ar urma să fie perfecționate conform standardelor internaționale.

Ministerul Justiției a anunțat despre inițierea procesului de elaborare a unui proiect de lege prin care se propune revizuirea cadrului normativ aferent conform recomandărilor FATF/GAFI: R 3, 30 și 31 și cu elemente ale R 1, 2, 32, 37, 39 și 40.

Instituția mennționează că necesitatea perfecționării cadrului normativ privind investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora intervine în contextul implementării pct. 3.2.1. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 239/2020.

Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor şi sugestiilor la adresele electronice daniela.ciornii@justice.gov.md și secretariat@justice.gov.md până la data de 30 aprilie.