Curtea Constituțională urmează să examineze corectitudinea definiției date incapacității de plată din Legea insolvabilității. O sesizare în acest sens a fost depusă recent, la solicitarea unui agent economic.

Astfel, pe masa judecătorilor se află cererea introductivă privind insolvabilitatea SA Articole din Beton Arma, înaintată de Unibank. În document se spune că întreprinderea urmează să fie declarată insolvabilă din cauza incapacității de plată. Mai exact, banca afirmă că agentul economic nu dispune pe conturi de mijloace financiare, așa cum prevede legislația în vigoare.

Potrivit art. 2 din Legea insolvabilității, incapacitatea de plată este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-și executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți.

Compania afirmă, însă, că creditul accesat de la bancă este restituit conform planului aprobat, inclusiv și plățile aferente. Mai mult ca atât, este un credit garantat.

În sesizare se menționează că este neconstituțional dispunerea insolvabilității întreprinderii doar pe criteriile absenței pe conturi a mijloacelor financiare și ignorând faptul că agentul economic dispune de active, de bunuri imobile ipotecate în scopul asigurării plăților care depășesc solicitările de plată sau de bunuri care pot fi vândute. Aceasta este o încălcare a dreptului de proprietate a debitorului.

Prin urmare, reprezentanții întreprinderii solicită să se examineze constituționalitatea noțiunii de incapacitate de plată, prevăzută de Legea insolvabilității. Acesta, în viziunea autoritlor sesizării, interpretează foarte îngust incapacitatea de a îndeplini obligația de plată. Norma ar încălca prevederile art. 1 al Acordului adițional al Convenției Europene a Drepturilor Omului, dar și a reglementărilor stabilite prin art. 9, 46, 126 și 127 din Constituția Republicii Moldova.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.