Vânzarea, achiziţionarea sau licenţierea drepturilor de proprietate intelectuală pot genera profituri substanţiale. Cel puţin asta afirmă Directorul General interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa, care s-a referit, într-un interviu, la posibilitatea câștigării banilor prin recurgerea la oportunitățile oferite de proprietatea intelectuală (PI), la necesitatea promovării şi protejării PI, explicând în același timp cât de avantajos este să investești în drepturile de proprietate intelectuală. 

BizLaw: Este posibil să câştigi bani din proprietatea intelectuală?

Andrei Popa: Vânzarea, achiziţionarea sau licenţierea drepturilor de proprietate intelectuală pot genera profituri substanţiale. Dacă vă brevetați o invenție, sunteți singura persoană care are dreptul de a o utiliza sau de a o reproduce. În cazul în care altcineva dorește să o copieze sau să o reproducă, trebuie să vă ceară permisiunea. În general, dacă dețineți un brevet de invenție sau aveți o marcă înregistrată, valoarea de piață a întreprinderii dumneavoastră ar putea crește și veți avea mai multe șanse de a găsi investitori sau alte oportunități de finanțare. 

Puteți câștiga bani nu numai prin utilizarea directă a proprietății intelectuale, ci și prin utilizarea ei indirectă, cum ar fi acordarea de contracte de licență, de cesiune, de gaj și de franchising. De exemplu, companiile cărora le acordați licență au permisiunea să utilizeze, pe o anumită perioadă de timp, obiectul protejat prin drepturile de proprietate intelectuală. 

Totuşi, consider că lipsa interesului cu privire la oportunităţile comerciale oferite de proprietatea intelectuală face ca în mare parte aceste posibilităţi să rămână neutilizate de către titularii de drepturi. 

BizLaw: Ce se înţelege prin drepturi de proprietate intelectuală?

Andrei Popa: Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt drepturi ca toate celelalte. Acestea permit creatorului sau titularului unui brevet de invenţie, al unei mărci sau al unei opere protejate prin drept de autor să beneficieze de pe urma muncii sau a investiţiei sale.

Aceste drepturi sunt evidenţiate în articolul 27 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care stipulează faptul că fiecare om trebuie să beneficieze de protecţia drepturilor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este.

Protecția DPI reprezintă un parametru esenţial al progresului în domeniul cercetării, inovării şi ocupării forţei de muncă. În cazul în care un inventator consideră că investiția sa în dezvoltarea unei idei sau a unui produs nou nu poate fi protejată, dispare motivația de a face acest lucru în viitor. 

BizLaw: Ce tipuri de protecție sunt disponibile și unde protejăm aceste drepturi?

Andrei Popa: Proprietatea intelectuală se împarte în două categorii:

Proprietatea industrială:

  • Invenţii
  • Mărci 
  • Desene și modele industriale
  • Indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate
  • Soiuri de plante
  • Topografii ale circuitelor integrate. 

Dreptul de autor şi drepturile conexe

Indiferent de faptul dacă îl protejaţi sau nu, rodul imaginaţiei dvs. concretizat în noi produse şi procedee, reprezintă bunul cel mai de preţ pe care compania dvs. îl deţine. Este ceea ce vă permite să satisfaceţi aşteptările consumatorilor, să umpleţi un gol pe o anumită piaţă şi să vă definiţi poziţia pe această piaţă în raport cu competitorii. Protecția obiectelor de proprietate intelectuală pe care le dețineți e la fel de importantă ca şi producţia sau distribuţia produsului sau serviciului prestat de compania dvs. 

În Republica Moldova, cererile de înregistrare ale obiectelor de proprietate intelectuală pot fi depuse la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, atât direct la oficiu, cât şi online, ceea ce face posibilă administrarea eficientă a timpului şi reducerea cheltuielilor personale. Avem şi un centru de consultanță modern prin intermediul căruia solicitanții pot obține consultații gratuite.

BizLaw: De ce trebuie să protejăm proprietatea intelectuală?

Andrei Popa: Există mai multe motive privind necesitatea protejării proprietăţii intelectuale. În primul rând, progresul şi prosperitatea societății depind de gradul ei de creativitate în domeniile tehnic şi cultural. În al doilea rând, protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează investiţiile şi generează alte inovaţii. În al treilea rând, promovarea şi protecţia proprietăţii intelectuale stimulează creşterea economică, duc la crearea de noi locuri de muncă şi noi ramuri de activitate şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Astfel, proprietatea intelectuală este un instrument puternic de dezvoltare economică şi de progres social şi cultural. Acest sistem contribuie la instaurarea unui echilibru între interesele inovatorului şi interesul public, asigurând un mediu favorabil creativităţii şi invenţiei, în beneficiul tuturor.

BizLaw: Care sunt avantajele de care poate beneficia fiecare dintre noi?

Andrei Popa: Drepturile de proprietate intelectuală recompensează creativitatea şi efortul uman, care reprezintă motorul progresului umanităţii. lată câteva exemple:

  • industria cinematografică, activitatea editorială sau industria software-ului, care investesc miliarde de dolari pentru amuzamentul milioanelor de oameni din toate colţurile lumii, nu ar exista fără protecţia dreptului de autor;
  • consumatorii n-ar putea achiziţiona cu încredere produsele sau serviciile fără o protecţie internaţională eficientă a mărcii, în măsură să descurajeze contrafacerea şi pirateria;
  • fără avantajele pe care le oferă sistemul de brevete, cercetătorii şi inventatorii ar fi prea puţin stimulaţi pentru a continua să caute să îşi îmbunătăţească produsele, sub aspectul calităţii şi al eficienţei, în interesul consumatorilor.

BizLaw: Merită să investești în drepturile de proprietate intelectuală?

Andrei Popa: Cu certitudine merită să investești în drepturile de proprietate intelectuală. Valorificarea activelor imateriale și utilizarea eficientă a instrumentelor oferite de sistemul național de proprietate intelectuală este o condiție primordială a succesului în afaceri, fiind o componentă esențială în dezvoltarea acesteia. 

Investiţia în proprietatea intelectuală ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate companiile care și-au propus creşterea şi dezvoltarea unei nişe distincte de piaţă. Protecţia mărcilor, desenelor și modelelor industriale sau brevetarea invențiilor trebuie să fie un proces natural care se impune de la sine în orice companie. Titularii de drepturi trebuie să folosească posibilităţile pe care drepturile de PI le oferă la nivelul comunicării, marketingului şi valorii acţiunilor. Nu uitați că cele mai de succes companii sunt cele care au investit în drepturile de proprietate intelectuală. 

Știm că în momentul în care începi o afacere aspectele juridice sunt printre ultimele lucruri la care te poți gândi, accentul fiind pus pe campanii de marketing, comunicare, creștere și dezvoltare a produsului.

V-aș îndemna să găsiți totuși timpul necesar pentru a discuta cu o persoană de specialitate în domeniu sau pentru a veni la AGEPI în vederea unei consultații gratuite și a vă informa cum vă puteți securiza toate aspectele privind proprietatea intelectuală, ca să nu aveţi surprize când veți dori să mergeţi cu produsul sau serviciul dumneavoastră mai departe.

BizLaw: Vă mulțumesc!