La sfârșitul lunii septembrie, Consiliul de Integritate a intrat în incapacitate de activitate, după ce a expirat mandatul membrului desemnat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut recent.

În componența Consiliului au rămas doar patru membri cu drepturi depline. Totuși, norma legală prevede că ședințele Consiliului de Integritate sunt deliberative dacă la acestea participă cel puțin cinci membri. În total, Consiliul are șapte membri.

Întru asigurarea funcționalității în continuare a Consiliului de Integritate, au fost transmise demersuri în adresa Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Justiției, precum și Congresului Autorităților Locale din Moldova, pentru a desemna, conform competențelor, reprezentanți în Consiliul de Integritate, astfel încât să fie reluată activitatea.

Consiliul de Integritate este un organ colegial consultativ, fără a fi parte componentă a Autorității Naționale de Integritate.

Mandatul de membru al Consiliului este de cinci ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, prin demisie, pensionare sau în caz de deces al persoanei.