Integrarea avocaților, notarilor, executorilor judecătorești, administratori autorizați și a mediatorii în sistemele publice de asigurări sociale și medicale ar putea avea loc conform unui dintre cinci scenarii posibile identificate de autorități cu ajutorul experților. Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, scenariile au fost elaborate după un studiu făcut în cadrul proiectului ”Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.

Astfel, opțiuni propuse de experți pentru incorporarea liber profesioniștilor în sistemele generale publice de asigurări sociale și medicale sunt:

  • Status Quo plus, bazată pe contribuția în sume fixe pentru contribuțiile de ASSO și primele de AOAM, dar cu dreptul deplin la prestații sociale: achitarea contribuțiilor de ASSO și primelor de AOAM în sume fixe, calculate din salariul mediu anual prognozat în Republica Moldova pentru anul respectiv;
  • Opțiunea bazată pe contribuția procentuală din veniturile obținute de liber profesioniștii din domeniul justiției, aliniată la cotele stabilite în formă procentuală pentru contribuțiile de ASSO și primele de AOAM din salarii și alte recompense: achitarea contribuțiilor ASSO și primelor AOAM în cote procentuale, în valoare de 12% și 4.5% corespunzător, din toate veniturile obținute de către liber profesioniștii din domeniul justiției pe parcursul anului calendaristic;
  • Opțiunea bazată pe contribuția procentuală din veniturile obținute de liber profesioniștii din domeniul justiției, cu aplicarea plafoanelor maxime la contribuțiile de ASSO și primele de AOAM: achitarea contribuțiilor de ASSO și primelor de AOAM în cote procentuale, în valoare de 18% și 9% corespunzător, din toate veniturile obținute pe parcursul anului calendaristic de către liber profesioniștii din domeniul justiției, dar cu stabilirea  unui plafon maxim;
  • Opțiunea bazată pe contribuția procentuală din veniturile obținute de liber profesioniștii din domeniul justiției, cu aplicarea plafoanelor minime și maxime la contribuțiile de ASSO și primele de AOAM: achitarea contribuțiilor de ASSO și primelor de AOAM în cote procentuale, în valoare de 18% și 9% corespunzător, din toate veniturile liber profesioniștilor din domeniul justiției, obținute pe parcursul anului calendaristic, dar cu stabilirea plafoanelor minime și maxime;
  • Opțiunea bazată pe contribuția în suma fixă pentru primele de AOAM și contribuția procentuală din veniturile obținute de liber profesioniștii din domeniul justiției, cu aplicarea plafoanelor minime și maxime la contribuțiile de ASSO: achitarea primelor de AOAM în suma fixă calculată din salariu mediu prognozat pentru anul curent. Contribuțiile de ASSO vor fi calculate în cote procentuale, în valoare de 18%, din toate veniturile liber profesioniștilor din domeniul justiției, obținute pe parcursul anului calendaristic, dar cu stabilirea plafoanelor minime și maxime.

Toate opțiunile propuse presupun reducerea cotei impozitului pe venit de la 18% la 12% din obiectul impunerii. Suplimentar, este opțiunea de Status Quo, când autoritățile nu vor întreprinde nimic la acest subiect.  

Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, opțiunile propuse urmează să fie analizate în cadrul instituției, în comun cu reprezentanții liber profesioniștilor pentru a identifica cea mai bună soluție de modificare a actelor normative.