Institutul de Reforme Penale organizează un ciclu de instruiri pentru parajuriști și reprezentanții organizațiilor societății civile. Seminarele vizează problemele practice ce țin de: rolul parajuriștilor și reprezentanților organizațiilor societății civile în asistența juridică a victimelor infracțiunilor; rolul parajuriștilor și reprezentanților organizațiilor societății civile în asistența psihologică a victimelor infracțiunii; justiția juvenilă; pedepsele aplicate minorilor; consilierea copiilor în conflict cu legea.

Potrivit informațiilor publicate de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, se preconizează ca seminarele să se desfășoare în perioada septembrie – noiembrie, în intervalul orar 14:00-16:00 (2 ore), în format online.

Formatorii cursurilor vor fi: Igor Dolea, doctor habilitat, profesor universitar, Dorin Popescu, doctor în drept, conferențiar universitar, Oxana Gumennaia, psiholog practician, Lilia Maximenco, psiholog.

Numărul limită de participanți pentru fiecare seminar este de 20 de persoane. Data cexactă a instruirilor se va stabili, de fiecare dată, în funcție de formarea grupurilor. IRP poate asigura desfășurarea numărului necesar de seminare pentru toți para-juriștii care vor aplica.

Persoanele interesate trebuie să se înregistreze aici.

Seminarele vor fi recunoscute ca activități de formare continuă pentru parajuriști, respectiv: rolul parajuriștilor și reprezentanților organizațiilor societății civile în asistența juridică a victimelor infracțiunilor (2 ore – o zi) ; rolul para-juriștilor și reprezentanților organizațiilor societății civile în asistența psihologică a victimelor infracțiunii (2 ore – o zi); justiția juvenilă (2 ore – o zi); pedepsele aplicate minorilor (2 ore – o zi); consilierea copiilor în conflict cu legea (2 ore – o zi).