Pe parcursul lunii iulie, Centrul de Instruire a Avocaților (CIA) urmează să organizeze nouă cursuri de instruire pentru apărători. Toate cursurile vor avea loc prin intermediul Platformei de instruire la distanță. Lista acestora a fost publicată pe pagina de Facebook a structurii.

Astfel, în data de 7 iulie se va desfășura cursul ”Respectul vieții private prin prizma Convenției Europene a Drepturilor Omului”. Formator al instruirii este avocatul Vladislav Gribincea. La sfârșitul săptămânii, apărătorul Oleg Efrim va fi formator pentru cursul cu tema ”Nulitatea și ineficiența actelor juridice”.  Alte cursuri organizate sunt:

  • 14 iulie, ”Interferența dreptului la protecția datelor cu caracter personal cu alte drepturi concurente pe timp de pandemie”, formator Sergiu Bozianu;
  • 17 iulie, ”Creditul și garanțiile reale”, formator Roger Gladei, avocat;
  • 21 iulie, ”Examinarea cauzelor privind escrocheria”, formator Denis Grecu, avocat;
  • 24 iulie, ”Măsuri de protecție a victimelor violenței în familie”, formator Arina Țurcanu, avocat;
  • 28 iulie, ”Excepția de neconstituționalitate”, formator Rodica Secrieru, expert UE;
  • 31 iulie, ”Sinteza jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului”, dormator Vadim Vieru, avocat.

Totodată, de la începutul lunii a fost organizată deja o sesiune de instruire cu tematica ”Exercitarea apărării în procedura de contestare a acțiunilor și inacțiunilor executorului judecătoresc”. Formator al cursului a fost avocatul Igor Hlopețchi.