Angajații instanțelor de prim nivel și cei ai curților de apel au avut două sesiuni de instruiri privind sistemul de achiziții publice aplicat în Republica Moldova. Cursurile au fost organiate de Agenția Achiziții Publice, la solicitarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

Pe parcursul instruirilor au fost vizate următoarele subiecte, printre care:

 • cadrul normativ privind procedura de achiziții publice;
 • etapele procesului de achiziții publice;
 • transparența în procesul de achiziție publică;
 • planificarea procedurilor de achiziție;
 • planul de achiziții;
 • modalități de calculare a valorii estimate a contractelor;
 • garanţia pentru ofertă și garanţia de bună execuție;
 • licitaţia electronică;
 • termeni de depunere a ofertelor;
 • anularea procedurii de achiziție publică;
 • raportarea atribuirii contractelor de achiziții publice;
 • executarea și monitorizarea executării contractului de achiziție publică.

De asemenea, pe parcursul seminarelor au fost analizate mai multe practici întâlnite în rândul instanțelor de judecată. În total, la instruire au participat 55 de persoane.

Agenţia Achiziţii Publice este autoritatea public abilitată cu implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice și procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.