Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a lansat un curs de instruire online ”Cum se protejează drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Participarea este gratuită.

Potrivit AGEPI, cursul conține mai multe module:

  • Introducere în domeniul Proprietăţii Intelectuale;
  • Brevete;
  • Mărci;
  • Desene/modele industriale;
  • Drept de autor și drepturi conexe.

Fiecare modul este însoțit de un instrument de autoevaluare, care are menirea de a ajuta participanții să-și evalueze nivelul de cunoștințe și progresele obținute, precum și capacitatea de a le aplica. Cursul conține, de asemenea, un test final care permite evaluarea cunoștințelor dobândite în cadrul întregului curs. În cazul finalizării cu succes a tuturor modulelor de curs, participantul va obține un certificat care atestă absolvirea cursului.

Cursul de instruire poate fi accesat pe platforma http://elearning.agepi.gov.md. Totodată, resursa online are și o colecție de publicații/literatură în domeniul PI. Scopul acestui instrument este de a perfecționa și moderniza procesul de instruire în domeniul PI, precum şi de a promova şi disemina informaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova.