Consiliul de Mediere a anunțat că, în perioada noiembrie – decembrie, în incinta Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, se vor desfăşura cursuri de formare continuă a mediatorilor cu durata de 20 ore.

Lecțiile vor avea loc pe parcursul a două zile de sâmbătă: 30 noiembrie (10 ore) și 7 decembrie (10 ore).

Tematicile instruirii pentru 30 noiembrie:

  • Aspecte practice medierea litigiilor civile.
  • Medierea penală și contravențională.

7 decembrie:

  • Relația mediere – arbitraj în soluționarea conflictelor comerciale.
  • Depășirea momentelor critice în mediere.

 Pentru înscrierea la cursuri (tel. mob. 069256758, e-mail: maria_virlan@yahoo.com), persoanele interesate au nevoie de următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la Programul de formare continuă a mediatorilor.
  • Buletin de identitate (original și copie).
  • Atestatul de mediator (copie).