Banca Națională a Moldovei intenționează să modifice Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii. Potrivit unui proiect de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii, scopul principal este obținerea unor informații mai ample cu privire la mersul procesului de lichidare a acestora.

De asemenea, se dorește ajustarea cerințelor Băncii Naționale față de periodicitatea și formularul rapoartelor prezentate de către băncile în proces de lichidare. Prevederile de bază ale proiectului se referă la obligativitatea de a prezenta date și informații cu privire la principalii indicatori ai băncii, încasările și plățile efectuate de bancă, dinamica onorării creanțelor față de bancă conform Listei creanțelor, precum și măsurile întreprinse de lichidator în vederea recuperării creditelor și valorificării activelor.

Principalele modificări se referă la completarea instrucțiunii cu rapoarte noi, cu privire la:

  • ”Dețineri în capitalul social al persoanelor juridice”;
  • ”Active înregistrate la extrabilanț în sumă ce depășește 100 mii lei”;
  • ”Monede comemorative și jubiliare deținute de bancă”;
  • ”Prognoza de recuperare a mijloacelor bănești”.

Se planifică totodată, completarea rapoartelor cu informații detaliate, și anume:

  • ”Principalii indicatori ai băncii” cu informația privind: portofoliul de credite brut (inclusiv dobânda), total reduceri calculate (inclusiv datoria la dobândă și alte venituri), portofoliul de credite (net); precum și cu numărul angajaților, cu divizarea în personal de bază, auxiliar și persoanele cu care banca are încheiate contracte de prestareservicii;
  •  ”Încasările băncii” cu informația privind încasările din vânzarea datoriilor debitoare și informația desfășurată (denumirea debitorului/descrierea activului) privind primele cele mai mari 5 încasări, cu gruparea în categorii: (1) încasări din rambursarea creditelor/per debitor, (2) încasări din comercializarea obiectului gajului, (3) încasări din vânzarea activelor, (4) alte încasări, cu specificarea sumei încasate;
  • ”Plățile efectuate de bancă” cu dinamica lunii de raportare comparativ cu luna precedentă;
  • ”Portofoliul de credite al băncii” cu informația cu privire la acordurile de împăcare cu debitorii băncii și rambursările de credite pe parcursul lunii (achitări parțiale/totale);
  • ”Active aflate în proprietatea și posesia băncii” cu informația aferentă activelor aflate în proprietatea băncii și datoriilor debitoare. La fel, a fost modificată structura raportului cu clasificarea activelor în categorii în funcție de etapa de valorificare a acestora, de exemplu: a) activele expuse spre vânzare prin intermediul licitațiilor pe parcursul lunii de raportare;  b) activele adjudecate în cadrul licitațiilor anterioare lunii de raportare, a căror tranzacții vor fi finalizate după obținerea aprobărilor prealabile ale BNM; c) activele adjudecate în cadrul licitațiilor anterioare lunii de raportare, a căror tranzacții nu au fost finalizate în legătură cu necesitatea finalizării procedurilor juridice etc.;
  • ”Acțiunile civile cu participarea băncii aflate la examinare în instanțele de judecată” (Anexa nr.9) cu informația aferentă acțiunilor excluse pe parcursul lunii din lista celor raportate luna precedentă, cu indicarea motivului excluderii.