Instituțiile administrației publice se confruntă cu probleme de sistem în ceea ce privește achizițiile publice. La această concluzie au ajuns membrii Comisiei de control al finanțelor publice în urma examinării raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020, prezentat de Curtea de Conturi. 

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, principalele aspecte problematice identificate sunt lipsa unui cadru regulator unificat care ar reglementa modul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice, reglementarea necorespunzătoare a activității unor grupuri de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante, calitatea redusă a planificării achizițiilor publice, justificarea insuficientă a ofertelor ș.a.

De asemenea, auditul a atestat unele imperfecțiuni ale sistemului electronic de achiziții publice – Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, mai multe dintre neconformitățile constatate de auditori au fost deja remediate. În special, au fost întreprinse măsuri pentru creșterea gradului de transparență a procedurilor de achiziție.

Deputații spun că problemele identificate de auditorii Curții de Conturi poartă un caracter sistemic și sunt caracteristice tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale. De ceea, Guvernul ar urma să vină cu o abordare de sistem a problematicilor legate de achizițiile publice, de înregistrarea patrimoniului, de aplicarea cadrului normativ și de utilizarea sistemului MTender.

Astfel, raportul comisiei va fi remis Guvernului care va trebui să formuleze soluții pentru problemele-cheie identificate.