Oficiul Avocatului Poporului pledează pentru clarificarea formulei Mecanismului național de prevenire a torturii (MNPT), dar nu pentru înlăturarea societății civile din activitatea MNPT.

Totodată, instituția Ombudsmanului propune desemnarea Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, cu antrenarea reprezentanților societății civile și specialiștilor în diverse domenii în activitatea acestuia.

Opinia a fost exprimată după ce și Ministerul Justiției a anunțat despre inițierea consultărilor publice pentru modificarea legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).

Modificarea, propusă de Oficiul Avocatului Poporului, constă în lichidarea Consiliului pentru prevenirea torturii și transmiterea către Ombudsman a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii.

Astfel, oficiul Avocatului Poporului propune următoarea formulă a MNPT:

Avocatul Poporului va exercita atribuția de MNPT, fiind asistat de către:

  • subdiviziune structurală distinctă a OAP;
  • reprezentanți ai societății civile (consultanți) care vor activa în baza unor contracte negociate;
  • specialiști și experți independenți în diferite domenii.

Consultanții și experții își vor desfășura activitatea de prevenire a torturii în baza principiilor independenței, imparțialității, obiectivității și confidențialității și se vor bucura de garanțiile de  inviolabilitate stabilite pentru Avocatul Poporului. Efectuarea vizitelor, remunerarea consultanților și experților va fi finanțată din bugetul Oficiului Avocatului Poporului.

Condițiile de eligibilitate pentru consultanți și specialiști/experți, atribuțiile, drepturile și obligațiile lor, modul de organizare a activității de prevenire a torturii vor fi stabilite  în Regulamentul aprobat de Avocatul Poporului.

Formula propusă ia în calcul condițiile actuale ale Republicii Moldova, activitatea MNPT în perioada 2008-2018. Potrivit Avocatului Poporului, prin aceasta va fi  asigurată continuitatea activității de prevenire a torturii și  realizarea plenară a tuturor  angajamentelor statului potrivit Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva Torturii, cu implicarea societății civile în acest proces. 

În partea ce ține de membrii actuali ai Consiliului pentru prevenirea torturii, se propune ca aceștia să-și continue activitatea de prevenire a torturii, fiind contractați în calitate de consultanți. Pe această cale va fi asigurată continuitatea activităților și, totodată, va fi asigurată durabilitatea investițiilor făcute pentru instruirea și consolidarea capacităților lor.

Dacă Parlamentul va considera inoportună propunerea Oficiului Avocatului Poporului cu privire la formula Mecanismului național de prevenire a torturii, instituția Ombudsmanului va insista asupra înființării unui nou organism specializat în prevenirea torturii în afara Oficiului Avocatului Poporului, după cum s-a procedat în 14 state din cele 68 care au creat NPM-uri, fără atragerea resurselor umane și financiare ale acestuia. Asta deoarece, în exercitarea mandatului Avocatul Poporului este în drept să monitorizeze situația privind respectarea drepturilor omului în locurile de detenție, precum și să prezinte rapoarte independente către structurile ONU  și fără calitatea oficială de Mecanism național de prevenire a torturii.