Instituția medierii judiciare obligatorii ar putea fi exclusă până la sfârșitul anului viitor.

Acțiunea a fost inclusă de autorități în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, publicat de Ministerul Justiției pentru consultări publice.

Aceasta are drept obiectiv sporirea numărului de cauze soluționate prin intermediul serviciilor de mediere.

Pentru același obiectiv, este prevăzută îmbunătățirea mecanismului privind medierea garantată de stat.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, componenta ”Justiție și anticorupție”, a fost publicat pentru consultări publice, iar persoanele interesate pot expedia propuneri până în data de 10 septembrie, la adresa electronică damep@justice.gov.md .

Medierea judiciară a devenit obligatorie în mai 2017, în urma unor completări la Codul de procedură civilă.

Aceasta a fost instituită ca modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:

  • protecţia consumatorilor;
  • litigiile de familie;
  • litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
  • litigiile de muncă;
  • litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
  • litigiile succesorale;
  • alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărîre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.

La etapa elaborării și adoptării, documentul a fost criticat de juriști și societatea civilă, pe motiv că împovărează activitatea judecătorilor.