Magistrații de la Curtea Constituțională urmează să analizeze norma legislativă care reglementează procedura de înștiințare a creditorilor despre încheierea sau modificarea contractului matrimonial. O sesizare în acest sens a fost înregistrată recent.

Sesizarea a fost depusă după ce în instanță a fost contestată încheierea unui executor judecătoresc prin care s-a aplicat interdicții de înstrăinare inclusiv a autovehiculelor, care potrivit contractului matrimonial aparțin doar unuia dintre soți și nu sunt proprietate comună.

Potrivit speței, persoanele s-au căsătorit în anul 1983, iar în data de 3 august 2017 au încheiat un contract matrimonial autentificat la notar. Conform contractului, bunurile imobile sau alte bunuri care în conformitate cu lege se supun înregistrării, precum și valorile imobiliare, cotele de participare și cotele sociale din capitalul îndreprinderilor se vor procura pe parcursul căsătoriei doar din contul mijloacele persoanele și se vor înregistra după acel soț care a investit sumele. Unul dintre automobilele pus sub interdicția de înstrăinare a fost procurat ulterior semnării contractului matrimonial.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a respins integral ca fiind neîntemeiată contestația. Magistrații au spus că soții urmau să înștiințeze creditorii despre încheierea, modificarea sau rezilierea contractului matrimonial. În caz contrar, Codului Familiei spune că soțul debitor răspunde pentru obligațiile sale indiferent de conținutul contractului.

În sesizare se solicită ca magistrații de la Curtea Constituțională să analizeze art. 32 alin (1) din Codul Familiei. Potrivit autorilor, norma nu aduce o soluție clară situației juridice întrucât statutează obligația soților de a înștiința creditorii despre încheierea contractului matrimonial, dar nu precizează sub ce formă trebuie făcută. La fel, nu sunt specificate condițiile și termenele pentru îndeplinirea acestei obligații legale.

Sesizarea completă poate fi consultată aici.