Instanțele judecătorești de toate nivelurile, precum și Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatate de organ de autoadministrare judecătorească, vor avea dreptul să sesizeze Curtea Constituțională pentru a efectua controlul de constituționalitate a actelor juridice. Comisia juridică, numiri și imunități a decis, în ședința desfășurată la distanță, să propună plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a mai multor acte legislative.

Proiectul a fost elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016. Potrivit autorilor inițiativei în prezent procedura de sesizare a Curții Constituționale, de către magistrați, este prevăzută doar în Codul de procedură civilă, nu și în cel de procedură penală.

Autorii inițiativei legislative sunt deputații din Comisia juridică, numiri și imunități. Proiectul urmează a fi dezbătut în plenul Parlamentului.