Instanțele de judecată din țară vor genera rapoarte statistice electronice prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Un ghid în acest sens a fost aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Documentul include informații privind:

  • lista integrală de rароаrtе statistice (generale, prima instanță, curți de apel și CSJ);
  • explicații privind localizarea rapoartelor statistice în PIGD;
  • indicii de dosare се se includ in rароаrtеlе statistice;
  • sursa datelor din meniurile PIGD pentru fiесаrе rароrt statistic;
  • informația minimă nесеsаră саrе trebuie completată pentru întocmirea соrесtă а rароаrtеlоr statistice.

Potrivit art. 54 din Legea cu privire la organizarea judecătorească, instanţele judecătoreşti prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești informaţii statistice referitoare la cauzele examinate în materie civilă, comercială, de contencios administrativ, contravenţională şi penală, în modul stabilit de instanţe. Astfel, până în prezent, fiecare instanță judecătorească elabora și prezenta trimestrial pe suport de hârtie Consiliului Superior al Magistraturii și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești rapoarte statistice.