Ministerul Justiției a anunțat despre intenția de a perfecționa mecanismul de control al averilor și intereselor personalep prin elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, precum și a Legii nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare.

Potrivt ministerului, prin proiect se va propune oferirea inspectorilor de integritate a competenței de a solicita efectuarea evaluării bunurilor în cadrul procedurilor de control al averilor, cu scopul identificării valorii reale/de piață a acestora. Acest lucru pentru a exclude practicile de dobândire a bunurilor la prețuri derizorii, de la persoane care nu pot justifica proveniența acestora.

Suplimentar, proiectul de lege va urmări operarea și altor modificări în Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care vor contribui la eficientizarea funcționării Autorității Naționale de Integritate, precum și la perfecționarea cadrului normativ privind controlul averii și a intereselor personale.

Proiectul de lege urmează a fi elaborat în vederea realizării acțiunii 1.24.1 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019: ”Modificarea legislației în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor, precum și a eficientizării activității Autorității Naționale de Integritate".

Adițional, modificările se impun și în vederea implementării Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și ratificat la 10 septembrie 2020, care prevede la pct. 3 din Anexa I un șir de condiționalități ce impun obligația de a eficientiza funcționarea Autorității Naționale de Integritate.

Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor pînă la data de 18 noiembrie 2020, în format electronic, la adresa: victor.kalughin@justice.gov.md.