Pe parcursul anului 2021, Inspecția Judiciară va verifica activitatea organizatorică a cinci instanțe judecătorești de gradul întâi din țară. Lista acestora a fost aprobată de Plenului Consiliului Superior al Magistraturii recent, împreună cu Planul de activitate al Inspecției pentru anul curent.

Astfel, controalele urmează să fie efectuate după cum urmează:

 • Judecătoria Chișinău, februarie – aprilie (continuare);
 • Judecătoria Anenii Noi – mai;
 • Judecătoria Criuleni – iunie;
 • Judecătoria Soroca – septembrie;
 • Judecătoria Hîncești – octombrie.

Potrivit normelor legale, activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei se verifică cu scopul de a asigura:

 • celeritatea procesului;
 • transparenţa activităţii de înfăptuire a justiţiei şi deschiderea faţă de societate;
 • eficienţa activităţii instanţelor judecătoreşti, a judecătorilor şi a personalului instanţelor;
 • respectarea Codului de etică al judecătorului;
 • conduita profesională înaltă a personalului instanţelor judecătoreşti;
 • perfecţionarea continuă a performanţelor judecătorilor şi ale personalului instanţelor judecătoreşti.

Activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei poate fi verificată în două forme:

 • control ordinar – pentru examinarea unui caz concret sau a unui domeniu de activitate distinct;
 • control complex – pentru examinarea întregii activităţi de înfăptuire a justiţiei.

Totodată, controalele ordinare şi cele complexe pot avea caracter planificat sau inopinat. După încheierea controlului, dar nu mai târziu de o lună din data încheierii, se întocmeşte un proiect al actului de control, care este prezentat spre informare instanţei supuse controlului, aceasta fiind în drept să prezinte comentarii şi obiecţii.