Competențele Inspecției judiciare ar putea fi lărgite. Consiliul Superior al Magistraturii își propune să elaboreze anul acesta modificările legislative necesare în acest sens. Printre propuneri s-ar putea regăsi inclusiv introducerea posibilității sesizării din oficiu a Inspecției judiciare referitor la articolele publicate în mass-media care vizează judecătorii. Acțiunile au fost incluse în Planul de acțiuni al CSM pentru anul 2020.

Totodată, pe parcursul anului, membrii Consiliului vor întreprinde vizite la instanțele de judecată pe domeniile de competență. Aceștia vor avea misiunea să monitorizeze implementarea acțiunilor prevăzute în documentele stategice.

Tot în 2020 ar putea fi revizuită și harta judiciară. CSM urmează să creeze un grup de lucru care va analiza situația curentă prin prisma problemelor identificate ca rezultat al analizei statisticii judiciare și va veni cu propuneri de modificări. Printre acțiunile specifice prevăzute se regăsește inclusiv stabilirea echilibrului real în activitatea judiciară între instanțe de judecată de același nivel.

Procedurile de numire și promovare a magistraților ar putea, la fel, suferi modificări. Potrivit Planului de acțiuni, vor fi revizuite actele normative interne ale CSM în vederea îmbunătățirii procedurii de recrutare și promovare a judecătorilor cu menținerea unor standarde înalte de performanță și aducerea în concordanță cu modificările legislative. Totodată, vor fi elaborate propuneri de modificare a actelor normative în vederea excluderii/aplicării a fondului de rezervă a judecătorilor.

Consiliul Superior al Magistraturii își mai propune să îmbunătățirea proceselor de selecție, evaluare și promovare a judecătorilor în mod transparent și în bază de merit prin ajustarea cadrului normativ în vigoare. De exemplu, ar putea fi stabilite temeiurilor pentru care un candidat nu poate fi promovat în funcție.