Activitatea organizatorică a Curții de Apel Cahul corespunde cerințelor specificate în Legea cu privire la organizarea judecătorească. Concluzia se regăsește în Raportul Inspecției judiciare privind evaluarea activității instanței. Evaluarea a avut loc anul trecut, însă documentul a fost prezentat recent Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit documentului, instanța este amplasată într-un sediu constituit din două etaje ce corespunde rigorilor moderne atât pentru justițiabili, cât și pentru angajați. Judecătorii de la Curtea de Apel Cahul dispun de două săli de ședințe, care sunt asigurate cu sisteme de înregistrare audio digitală a ședințelor de judecată ”Femida”.

Arhiva instanței este amplasată într-un birou reparat, dosarele fiind amenajate în ordinea cronologică. Lucrătorul din arhivă eliberează zilnic actele solicitate de justițiabili, potrivit specificului localităților din sector. În holul instanței sunt mese și scaune pentru justițiabili, totodată este instalat un panou pe care se afișează lista dosarelor fixate pentru examinare. Este amenajat și spațiu pentru bănuiți, învinuiți și inculpați, ce corespunde cerințelor de deținere a acestora.

Conform Schemei de încadrare, Curtea de Apel Cahul are în total 51,5 angajați, din care nouă funcții de demnitate publică, cinci funcții publice de conducere, 27 de funcții publice de execuție, 10,5 unități personal auxiliar.

Inspecția judiciară mai afirmă că dosare parvenite în instanță se repartizează aleatoriu. Termenul pentru înregistrarea dosarelor în PIGD nu depășește 24 de ore. Încheierile emise de Curtea de Apel Cahul se publică pe pagina web a instanței, prin urmare sunt respectate normele privind transparența.

Dosarele înregistrate la Curtea de Apel Chișinău se examinează, de regulă, în termene rezonabile. Dosarele civile și penale aflate în procedură mai mult de un an erau în număr de 16, dintre care:

  • mai mult de 12 luni: 8 cauze penale și 2 cauze civile;
  • mai mult de 24 luni: 2 cauze penale și 3 cauze civile;
  • mai mult de 36 luni – 1 cauză penală.

Toate cauzele civile aflate în procedură mai mult de 12 și 24 de luni, sunt suspendate din motivul trimiterii dosarelor pentru efectuarea expertizelor judiciare Judecătorii, de regulă înaintează interpelări către Instituția desemnată să efectueze expertiza, cu solicitarea de a li se comunica informații despre mersul expertizei, chiar dacă ultimii le comunică că expertiza va fi efectuată la un anumit termen.