Legislația Republicii Moldova prevede că întreprinderile pot desfășura activități de autoservice doar în baza înregistrării prealabile în Registrul Activităților Conexe prin notificare, în modul stabilit, la ghișeul unic al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).

Activitățile specifice de autoservice sunt:

1.Repararea, întreținerea și/sau reglarea ansamblurilor mecanice:

 • motorul și instalațiile anexe;
 • transmisia și componentele acesteia;
 • sistemul de rulare și componentele acestuia;
 • sistemul de direcție și componentele acestuia;
 • sistemul de frînare și componentele acestuia;

2.Repararea, întreținerea, reglarea echipamentului electric și/sau electronic:

 • instalația electrică de pornire a motorului, de încărcare a bateriilor de acumulatori și componentele acesteia;
 • instalația electrică de iluminare și semnalizare și componentele acesteia;
 • sistemul de gestiune electronica a motorului și/sau a sistemelor vehiculului rutier;

3.Repararea structurii caroseriei și/sau înlocuirea șasiului și/sau caroseriei;

4.Repararea anvelopelor.

5.Dezmembrarea vehiculelor rutiere scoase din uz și a componentelor acestora.

6.Reutilarea vehiculelor rutiere.

7. Lucrări de întreținere.

Pentru înregistrarea unui autoservice se vor prezenta datele de identificare a agentului economic, activitățile pe care le desfășoară, adresa și numele managerului responsabil de activitatea de autoservice cu anexarea:

 • extrasului din Registrul de stat, eliberat de Î.P. ”Agenția Servicii Publice”;
 • cererii de notificare pentru desfășurarea activității;
 • declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de bună reputație.

În vederea înregistrării oficiale pentru desfășurarea activităților de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz și a componentelor acestora sau reutilare a vehiculelor rutiere, dosarul de înregistrare va cuprinde:

 • extrasul din Registrul de stat eliberat de I.P. ”Agenția Servicii Publice”;
 • cererea de notificare pentru desfășurarea activității;
 • copia certificatului de competență profesională al managerului responsabil de activitatea atelierului;
 • declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de bună reputație;
 • lista aparatelor și utilajelor din dotarea atelierului;
 • copiile buletinelor de verificare metrologica valabile a echipamentului și mijloacelor de măsurare și copiile certificatelor de atestare metrologica a standurilor și utilajului de încercări;
 • schița atelierului la scara 1:100, cu amplasarea aparatelor și utilajelor din dotarea atelierului.

Notificarea se consideră efectuată la data confirmării acesteia de către ANTA.

Dosarul de înregistrare urmează a fi prezentat la ghișeul unic al ANTA (mun. Chișinău, str. Aleea Gării 6).

Potrivit legislației, desfășurarea activităților de autoservice fără a fi înregistrate în Registrul Activităților Conexe atrage răspunderea contravențională cu sancționare conform art.197 alin. 28) al Codului Contravențional.

Informații adiționale referitor la activitatea de autoservice pot fi accesate pe pagina electronică www.anta.gov.md, rubrica „activități conexe”, compartimentul „autoservice” sau la numerele de telefon: 022 832062, 022 498435.