Ordinea și securitatea publică a fost afectată cel mai des de acte de huliganism și de tulburarea liniștii. Concluzia poate fi făcută analizând datele publicate de Biroul Național de Statistică privind contravențiile stabilite pe parcursul anului trecut.

Astfel, contravenţiile constatate care atentează la ordinea şi securitatea publică au constituit 34,9 mii cazuri. În urma examinării, circa 34,5 mii decizii de aplicare a pedepsei au fost adoptate (cu 9,8% mai puțin comparativ cu anul precedent). Și pentru aceste încălcări preponderent a fost aplicată amenda, însă au fost înregistrate și 10 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității, 8 cazuri de privare de anumite drepturi și 5 cazuri de confiscare a bunurilor.

Amenzile privind huliganismul nu prea grav au constituit 59,7% din totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții. Urmează cele aplicate pentru tulburarea liniştii (17,7%), consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în stare de ebrietate în astfel de locuri (15,3%), încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale şi neletale sau de vânzare a permisului de armă sau a permisului de deţinere a armelor (4,8%), și încălcarea regulilor de păstrare, deținere, transport, port și folosire sau aplicare a armelor letale şi neletale şi/sau a muniţiilor aferente, precum şi a armelor nesupuse autorizării (1,4%), etc.

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 18,6 mii cazuri. În rezultatul examinării, circa 17,4 mii decizii de aplicare a pedepsei au fost adoptate, cu 2,1% mai puțin comparativ cu anul 2018.

În structura amenzilor aplicate predomină amenzile aplicate pentru injurie (vorbe sau fapte care lezează onoarea și demnitatea persoanei) - 86,5%, iar amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului au constituit - 10,1%. Pe lângă amenda aplicată, ca și sancțiune preponderentă, au fost înregistrate şi 130 cazuri de aplicare a pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, 3 cazuri de privare de anumite drepturi și un avertisment.

În categoria contravențiilor ce atentează la sănătatea populației au predominat încălcările cu privire la vătămarea integrității corporale. Contravenţiile constatate ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică au constituit 9,9 mii cazuri în anul 2019. În rezultatul examinării contravențiilor, au fost adoptate nouă mii decizii de aplicare a pedepsei. Pe lângă amendă au fost aplicate și 1.281 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunitații, dar și 72 cazuri de arest contravențional. În această categorie predomină amenzile pentru încălcările ce țin de vătămarea integrității corporale (57,4%), încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (19,5%), procurarea sau păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului (11,3%). Pentru contravențiile constatate ce țin de violența în familie au fost aplicate 40 de amenzi și 1198 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității.