Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 24,2 mii cazuri (cu 29,8% mai puțin comparativ cu anul precedent).

Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, în rezultatul examinării, circa 22,4 mii decizii de aplicare a pedepsei au fost adoptate.

În structura amenzilor aplicate,  predomină amenzile aplicate pentru injurie (vorbe sau fapte care lezează onoarea și demnitatea persoanei) – 91%, iar amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului au constituit – 6,3%.

Pe lângă amenda aplicată, ca și sancțiuni preponderente, au fost aplicate 196 avertismente și 156 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunităţii.