Institutul Național al Justiției vrea ca în componența Comisiei pentru examenele de admitere pentru candidații la funcția de procuror și judecători să se regăsească și trei membri supleanți. Modificarea Regulamentului INJ a fost transmisă pentru avizare, recent, Consiliului Superior al Magistraturii.

Mai exact, INJ vrea ca CSM și CSP să desemne câte doi membri și un supleant, iar alți trei membri și un supleant să fie numiți din rândul profesorilor universitari. Consiliul Superior al Magistraturii consideră, însă, modificările propuse ca fiind inoportune.

CSM reamintește că potrivit art. 16 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, concursul de admitere se desfăşoară în faţa Comisiei pentru examenele de admitere, care se formează în baza hotărârii Consiliului pe perioada desfăşurării concursului şi care constă din șapte membri, dintre care doi membri desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, doi membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor şi trei membri numiţi din rândul profesorilor universitari care deţin titlul de doctor în drept, sau unul superior acestuia, din domeniile de drept ale disciplinelor incluse în probele de concurs. Profesorii universitari sunt selectaţi de Institut.

Prin urmare, norma legală nu prevede numirea membrilor supleanți în Comisia pentru examenele de admitere. În același timp, în virtutea principiului legalității autoritățile publice sunt obligate în cadrul activității pe care o desfășoară, să respecte conținutul legii, în sensul de a emite sau adopta acte administrative în vederea organizării și executării legii, fără însă a o modifica sau completa. Astfel, CSM menționează că, cadrul normativ de ordin intern al unei instituții publice trebuie emis conform legii în vigoare, fiind respectate ierarhia acestora.