Institutul Național al Justiției (INJ) invită judecătorii și procurorii să participați la cursul HELP în domeniul antidiscriminării, adaptat pentru reprezentanții sistemului de drept din Republica Moldova în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”.

Doritorii se pot înscrie în perioada 13-21 mai, iar cele 20 de ore de instruire vor avea loc între 24 mai și 4 iulie.

Echipamentul necesar cursantului: computer (laptop, tabletă), boxe sau căști, conexiune la internet.

Potrivit INJ, cursul are drept scop familiarizarea participanților cu noile tendințe în materia interzicerii discriminării în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Urmând unitățile de conținut, participanții vor dezvolta abilități de lucru cu prevederile convenționale în materia nediscriminării, vor putea aplica corect jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare pe criteriu de rasă, culoare, limbă, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere sau naștere; în situațiile de discriminare pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, precum și în caz de discriminare pe criteriu de dizabilitate.

Beneficiarii instruirii vor fi testați și vor primi certificate, emise de HELP, care atestă participarea lor la acest curs.

Tutorii cursului: Olga Dorul - doctor în drept, conferențiar universitar, formator INJ, formator certificat HELP; Oleg Rotari - agent guvernamental, reprezentantul Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, formator certificat HELP.