Serviciul Fiscal de Stat antenționează despre intrarea în vigoare a noilor norme privind inițierea procedurii de insolvabilitate a întreprinderii, în scopul aplicării prevederilor art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal.

Mai exact, din 1 ianuarie au intrat în vigoare modificările aprobate la Codul fiscal. Astfel, potrivit art.94 lit.e) din Cod, persoanele juridice şi fizice, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii sunt subiecți impozabili cu TVA.

Totodată, obiectele impozabile conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii.

Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat atenționează că în scopul asigurării aplicării prevederilor menționate ale Codului fiscal, cumpărătorii au posiblitatea de a verifica contragenții săi, în partea ce ține de inițierea procedurii de insolvabilitate, pe site-ul oficial al Agenția Servicii Pubice.