Amenzile stabilite în Codul contravențional pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice ar putea fi micșorate de până la nouă ori. Astfel, dacă modificările vor fi aprobate, amenzile impuse ar putea începe de la 2.500 lei, și nu de la 22.500 lei, cum este în prezent. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.

Astfel, pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, amenda aplicată persoanelor fizice ar putea fi de la 50 la 150 unități convenționale. În prezent, amenda se stabilește între 450 și 500 de unități convenționale. Totodată, pentru această încălcare, amenda pusă persoanei juridice ar putea fi între 300 și 700 unități convenționale, dar nu 1.000 și 1.500 unități convenționale, cum este în prezent.

O micșorare similară s-ar putea aplica și în cazul amenzii pentru prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice. Dacă în prezent, amenda aplicată persoanei fizice este între 450 și 500 unități convenționale, o dată cu promovarea inițiative, aceasta ar putea fi între 50 și 150 unități convenționale.

Autorii proiectului spun că propunerea de micșorare a fost făcută luând în calcul salariul minim și mediu pe economie. Aceștia spun că sancțiunile aplicate trebuie să fie clare și proporționale cu faptele săvârșite, respectiv, luând în calcul veniturile oamenilor. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este de 2.935 lei pe lună, iar cel mediu îl constituie 7.953 de lei pe lună.