La Consiliului Superior al Magistraturii a fost depusă o inițiativă legislativă care prevede prelungirea de drept a mandatului de membru al CSM până la constituirea unui Consiliu într-o nouă componență. Inițiativa nu a acumulat, însă, voturi suficiente pentru a fi promovată.

Totuși, autorii proiectul spun că inițiativa are drept scop asigurarea eficientă și neîntreruptă a activității CSM. Profesionalismul corpului de magistrați este un imperativ urmărit de societate, ce are drept rezultat realizarea principiilor democratice de conducere a unui stat, precum şi asigurarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor. Astfel, eficiența, responsabilitatea şi operativitatea în exercitarea atribuțiilor funcției sunt obiective tangibile în asigurarea unui corp al magistraților profesioniști, performanți şi în concordanță cu cele mai înalte standarde etice şi de integritate agreate de CSM, se mai menționează în hotărârea CSM.

Autorii inițiativei mai spun că membrii judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate de bază în Consiliu, dețin funcție de demnitate publică, care cade sub incidența Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Potrivit prevederilor alin. (3) al art. 7 din Lege, în cazul în care termenul regulamentar de exercitare a mandatului expiră sau a expirat, iar succesorul de competenţă nu intră în exercitarea mandatului, demnitarul continuă să-şi exercite mandatul până la ocuparea funcţiei de către succesorul de competenţă.

Inițiativa nu a fost, însă, susținută de majoritatea membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Prin urmare, documentul nu va fi transmis Ministerului Justiției în vederea inițierii procedurilor de adoptare.

În schimb, membrii CSM au fost de acord să înainteze un proiect prin care se propune ca mandatul membrilor Colegiului pentru selecţia și cariera judecătorilor, dar și a membrilor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor să fie prelungit de drept până la constituirea unui colegiu într-o nouă componenţă.