Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham) a expediat o scrisoare premierului prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu neaplicarea unui tratament corect și echitabil față de persoanele ce practică activitate profesională în sectorul justiției. În special, sesizarea se referă la avocați.

În document se propun următoarele acțiuni pentru facilitarea activității reprezentanților profesiei de avocat:

  • acordarea reprezentanților profesiei de avocat a acelorași măsuri de susținere ca și cele oferite altor persoane pe perioada situației pandemice asociate COVID-19;
  • utilizarea, în dispozițiile ulterioare aprobate de Comisia pentru situații excepționale, a cuvântului ”contribuabili” (similar modului în care aceasta a fost utilizată la oferirea posibilității deducerii în scopuri fiscale a donațiilor asociate COVID-19), în cazul în care vor mai fi aprobate careva măsuri de susținere a entităților;
  • restabilirea echității fiscale prin aplicarea cotei de 12% asupra veniturilor înregistrate de avocați, cel târziu, începând cu 2021.

În document se specifică că prin unele dispoziții ale Comisie pentru situații excepționale, activitatea de avocat a fost discriminată comparativ cu alte activități din economia Moldovei, cu precădere, activități economice. Astfel, avocații nu pot, de rând cu alți subiecți listați în respectivele dispoziții, să beneficieze de unele măsuri economice dedicate diminuării efectelor COVID-19, și anume:

  • posibilitatea de amânare cu un trimestru a achitării impozitului pe venit aferent anului 2020 (în rate în cazul agenților economici);
  • posibilitatea de a beneficia de subvenții pentru salariile achitate angajaților aflați în șomaj tehnic sau staționare.

AmCham menționează că nu există diferență între situația dificilă căreia trebuie să îi facă față un agent economic sau organizație necomercială, comparativ cu situația dificilă căreia este nevoit să îi facă față un avocat. Mai mult, rolul apărătorului, fiind unul de o însemnătate socială majoră, este expus unei presiuni suplimentare, fiind expus contactului, cel mai des fizic, cu clienții aflați în necesitate de a beneficia de serviciile unor avocați.

Asociația de business mai specifică că în perioada de pandemie asociată COVID-19, veniturile înregistrate de avocați au parte de aceeași traiectorie descrescătoare, similar veniturilor înregistrate de alți agenți economici. Această abordare selectivă și chiar, posibil discriminatorie, se observă și în cazul aplicării impozitului pe venit asupra onorariilor înregistrate de un avocat și, prin analogie, avocat stagiar.

Scrisoarea completă poate fi accesată aici.