Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali urmează a fi modificată. Ministerul Justiției propune completarea art. 37, alin. (11 ) din Lege cu prevederi în sensul conlucrării organului înregistrării de stat cu Consiliul Concurenței.

Mai exact, Agenția Servicii Publice urmează să prezinte și Consiliului Concurenței informații din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Potrivit Ministerului, în prezent nu există o racordare între prevederile Legii concurenței și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, astfel încât la înregistrarea unei persoane juridice, care poate prezenta un potențial pericol pentru mediul concurențial, solicitantul nu este obligat să furnizeze organului înregistrării de stat, vreun act privind corespunderea cu prevederile generale cu referire la concentrarea economică.

În opinia instituției, adoptarea proiectului  va contribui la aplicarea eficientă şi uniformă a prevederilor legislaţiei din domeniul concurenţei și în acelaşi timp la crearea condiţiilor necesare pentru activitatea Consiliului Concurenţei, în vederea realizării atribuţiilor sale delegate de lege.

Proiectul Legii are drept scop asigurarea implementării corespunzătoare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei de către agenţii economici și supravegherii modului în care se respectă legislația anticoncurențială.