Rata anuală a inflației va descrește ușor până la sfârșitul anului curent și, începând cu al doilea trimestru al anului viitor, va spori. Prognozele în acest sens au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

În următoarele patru trimestre rata anuală se va afla sub limita inferioară a intervalului de variație, iar ulterior va reveni în interiorul acestuia. Inflația de bază va scădea până la sfârșitul anului curent, însă va crește continuu până spre sfârșitul perioadei de prognoză. Ritmul anual al prețurilor produselor alimentare va descrește nesemnificativ în prima jumătate a perioadei de prognoză și va crește ușor în a doua jumătate. Ritmul anual al prețurilor reglementate se va diminua până la începutul anului viitor, ulterior sporind până spre finele perioadei de prognoză. Ritmul anual al prețurilor la combustibili va manifesta o tendință ascendentă până la începutul anului 2022.

Cererea agregată, deși în recuperare, va fi negativă pe toată perioada de prognoză. Condițiile monetare reale vor manifesta un caracter restrictiv în diminuare asupra cererii agregate până în trimestrul IV 2021, ulterior vor fi ușor stimulative.

Prognoza actuală a inflației este inferioară prognozei precedente până în trimestrul III 2021 și similară spre finele perioadei comparabile, cu excepția trimestrului I 2022 unde aceasta este ușor superioară.