Ministerul Finanțelor a inițiat aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii născuţi în anii 1942 – 1947 pentru plata sumei indexate la etapa a doua în anul 2019. Totodată, va continua plata sumei indexate aferente primei etape, celor deponenți, care din diferite motive nu au ridicat indexarea în anii precedenți. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Executiv.

Astfel, categoriile de cetăţeni ale căror depuneri se vor achita în anul 2019 sunt:

  • deponenţii născuţi pînă în anul 1991 inclusiv -  sumele indexate aferente primei etape;
  • deponenţii născuţi pînă în anul 1947 inclusiv - sumele indexate pentru etapa a doua.

În Bugetul de stat pentru anul curent sunt prevăzute circa 50 milioane de lei pentru compensarea pierderilor la depunerile băneşti ale cetăţenilor la ”Banca de Economii”. Amintim că, achitarea sumelor indexate se va efectua prin intermediul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”.