Autoritatea Națională de Integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către un ex-consilier municipal. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada august 2015 – noiembrie 2019, exercitând concomitent, contrar legii, mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău și funcția de director al unei instituții publice subordonate Consiliului Municipal Chișinău.

După rămânerea definitivă a actului de constatare, persoana supusă controlului urmează a fi decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv eligibilă, pe o perioadă de trei ani, în condițiile legislației în vigoare.

Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică este ținut de Autoritatea Națională de Integritate.

De asemenea, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților atrage răspundere contravențională pentru subiectul declarării averilor și intereselor personale, conform Codului contravențional al Republicii Moldova.