Autoritățile contractante mai au la dispoziție puțin timp pentru a prezenta dările de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice și contractele de achiziții publice.

Agenția Achiziții Publice (AAP) a anunțat că în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor (MF) a emis o circulară cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale MF.

Potrivit circularei, autoritățile/ instituțiile bugetare urmează să prezinte contractele/amendamentele la contractele încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mica, în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări sau servicii necesare pentru anul bugetar 2021, pentru înregistrare la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor până la 17 decembrie 2021.

Pentru procedurile de achiziții publice desfășurate în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări sau servicii necesare pentru anul bugetar 2021, autoritățile contractante, în modul prevăzut de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193/2018, transmit dările de seamă cu privire la procesura de achiziție publică către Agenția Achiziții Publice (bap@tender.gov.md) după expirarea termenului de așteptare conform art. 32 al Legii privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziție, pentru procesarea datelor privind contractile de achiziții publice atribuite în anul în curs de gestiune, până la 10 decembrie 2021.

AAP va procesa datele cu privire la procedura de achiziție și contractile de achiziții încheiate, plasând informația corespunzătoare în directoriul Transparența, rubric Contracte atribuite de pe pagina web a Agenției (tender.gov.md) până la 13 decembrie 2021.

Autoritățile/ instituțiile bugetare urmează să prezinte pentru înregistrare la Trezoreriile Regionale ale MF contractile de achiziții publice/amendamentele la contractele de achiziții publice încheiate conform Legii privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziție până la 17 decembrie 2021.

Circulara vizează autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale de nivelul I și II.