În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare, anul trecut, au fost constatate 24,6 mii contravenții (cu 35,9% mai puțin comparativ cu anul precedent). Ulterior, au fost adoptate 24,2 mii decizii de aplicare a sancțiunii. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții a fost amenda (24,2 mii amenzi), concomitent pentru 375 contravenții a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului, iar în cazul a 178 a fost aplicată confiscarea.

În această categorie au predominat încălcările cu privire la desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, fiind aplicate amenzi în circa 5,9 mii cazuri (24,4% din total amenzi aplicate pentru această categorie).

Amenzile privind încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale au constituit 23% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care a urmat încălcarea regulilor vamale – 20% și încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control – 10,5%.

Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor privind vinieta au constituit 9,3% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea regulilor de comerț – 3,6% din amenzi.