Ministerul Justiției a publicat pentru consultări publice un proiect de modificare a Legii taxei de stat, prin care propune o nouă formula de calcul a taxei de stat percepută pentru cererile de chemare în judecată, cererile terților care au revendicări de sine stătătoare, cererile privitor la litigiile precontractuale, cererile (plângerile) privitor la cauzele cu procedură specială, cererile de apel şi de recurs, cererile de revizuire a hotărârilor instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti a copiilor (duplicatelor) de pe documente.

Mai exact, ministerul propune modificarea art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea taxei de stat, care vizează ererile de chemare litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document prin care încasarea se  produce în mod incontestabil. 

Potrivit documentului, coloana a doua  din articol va avea următorul cuprins:

3 %, dar nu mai puţin de 150 lei pentru persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei pentru persoanele juridice, din valoarea acțiunii sau din suma încasată ce nu depășește 1 000 000 lei;

30 000 lei + 1,8 % din suma ce depășește 1 000 000 lei, în cazul când valoarea acțiunii sau suma încasată este mai mare de 1 000 000 lei dar nu depășește 3 000 000 lei;

66 000 lei + 1% din suma ce depășește 3 000 000 lei, în cazul când valoarea acțiunii sau suma încasată este mai mare de 3 000 000 lei”.

În prezent, prevederea are următorul conținut: ”3% din valoarea acţiunii sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult de 25 000 lei de la persoanele  fizice şi  nu mai puţin de 270 lei şi nu mai mult de 50 000 lei de la persoanele juridice.

Autorii proiectului consideră că prevederile actuale sunt susceptibile de a crea situații inechitabile în practică (spre exemplu, prin perceperea unei taxe de stat identice (de 25 000 lei, care este maximal admisibilă pentru persoane fizice) de la o persoană a cărei valoare a acțiunii este de 1 000 000 lei și de la o persoană a cărei valoare a acțiunii este de 3 000 000 lei.

Proiectul presupune eliminarea plafonului maxim al taxei de stat.

Amintim că, anterior în Parlament a fost înregistrat un proiect de modificare cu același subiect. Autorii au propus excluderea textelor ”și nu mai multe de 25 000”, respectiv ”și nu mai mult de 50 de mii de lei” din textul art. 3, alin. (1), lit. a ) din Lege, adică excluderea plafonului maxim al taxei de stat pentru cererile privitor la litigiile patrimoniale, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau alt document.

De asemenea, și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a formulat anterior o propunere privind revenirea la aplicarea taxei de stat de 3% din valoarea acțiunii, fără plafonări.