Din 1 iulie, calculul şi plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă vor trece în responsabilitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS). Excepție sunt primele cinci zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă.

Astfel, angajatorul va calcula şi achita angajatului suma indemnizaţiei pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă în cazul buletinelor de boală obişnuite. Indemnizaţiile pentru cazurile de boală obişnuite începând cu ziua a şasea, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi alte tipuri de indemnizaţii în caz de tuberculoză, SIDA sau maladie oncologică se vor calcula şi achita de către CNAS direct beneficiarului, persoană asigurată care întruneşte condiţiile de acordare a indemnizaţiei. În contextul dat, informăm că, modul de declarare de către angajator a perioadelor de incapacitate temporară de muncă prin intermediul Dării de seamă IPC 18 va suporta unele modificări.

Modificările la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost adoptate la sfârșitul anului trecut. Acestea aduc și mai multe schimbări la procedura de declarare a perioadelor de muncă precum şi a perioadelor de incapacitate temporară de muncă în Darea de seamă IPC 18, dar şi a categoriilor persoanelor asigurate.

CNAS a elaborat instrucțiuni detaliate privind aplicarea modificărilor. Documentul poate fi accesat aici.