Termenul limită de aplicare, cu titlu provizoriu, a vămuirii la postul vamal Bender-2 a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan urmează să fie prelungit pentru a zecea oară consecutiv. Potrivit unui proiect transmis Guvernului pentru examinare, norma se va aplica până la sfârșitul anului.

Amintim că, în luna august 2016 autoritățile din Ucraina au sistat importul produselor petroliere pentru regiunea transnistreană prin intermediul căilor ferate prin punctele de trecere ”Slobodca” și ”Cuciurgan”. Prin urmare, traficul produselor petroliere a fost redirecționat prin punctul de trecere ”Ocnița", ulterior fiind transportate la stațiile de cale ferată ”Rîbnița” și ”Bender 2".

Totuși, atunci Guvernul de la Chișinău a intervenit printr-o decizie care a instituit temporat, până la sfârșitul anului 2016, vămuirea la postul vamal ”Bender - 2” a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei de stat „Novosavițkaia - Cuciurgan”. În data de 30 decembrie al aceluiași an, Republica Moldova și Ucraina au prelungit termenul de valabilitate a Deciziei protocolare privind principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană până în data de 31 decembrie 2017. Prin urmare, termenul temporar de 31 decembrie a devenit ulterior 1 iulie 2017 și, respectiv, 31 decembrie 2017.

Aceeași procedură a fost aplicată în anul 2018, 2019, 2020 și, respective, 2021. Totodată, în anul 2018, Guvernul a spus că procedurile vor fi sistate doar în cazul în care va fi instituit controlul comun în punctul de trecere a frontierei de stat ”Novosavițkaia-Cuciurgan”. Totuși, până în prezent, controlul în comun la acest post vamal nu a fost introdus. Prin urmare, autoritățile au cosiderat necesar prelungirea termenului de aplicare a măsurilor temporare cu încă șase luni.