Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat primesc onorarii mai mari. În data de 14 februarie, Hotărârea CNAJGS nr. 7 din 17 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat a fost publicată în Monitorul Oficial și, respectiv, a intrat în vigoare.

Una din modificări vizează majorarea unității convenționale, în baza căreia se calculează onorariul avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, de la 30 la 40 lei. O altă modificare importantă vizează pct. 12 din regulament, care are drept efect excluderea unui plafon, care nu permitea avocaților remunerarea cu 100% în caz de acordare a asistenței juridice pe două și mai multe cauze în aceeași zi.

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat precizează că modificările produse nu au putere retroactivă. Astfel, aplicarea cuantumului unității convenționale în mărime de 40 lei va fi posibilă doar, începând cu ziua intrării în vigoare a Hotărârii, adică 14 februarie. Până la această dată, rămâne a fi aplicabil vechiul tarif.