În luna septembrie, depozitele noi atrase la termen au constituit 2,8 miliarde lei, în creștere cu 4,3 la sută față de luna septembrie 2020. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Volumul depozitelor atrase a constituit:

  • în moneda națională – 1,74 miliarde (+15 la sută față de luna precedentă și -3,4 la sută față de septembrie 2020);
  • în valută recalculat în MDL – 1,06 miliarde lei (-3,4 la sută față de luna precedentă și + 20 la sută față de septembrie 2020).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 62,2 la sută, a celor în valută, 37,8 la sută.

Depozitele noi atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice, cu o pondere de 71,8 la sută (39,4 la sută fiind depozitele atrase în moneda națională și 32,4 la sută cele în valută).

Din perspectiva termenelor de plasare, cea mai mare pondere revine depozitelor cu termene de la 2 până la 5 ani, reprezentând 35 la sută din totalul depozitelor atrase la termen, depozitele persoanelor fizice atrase la acest termen au constituit 25,4 la sută din totalul depozitelor atrase.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 3,19 la sută, iar la cele în valută – 0,36 la sută.

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională nu s-a modificat față de luna august, dar s-a micșorat cu 0,43 p.p. față de septembrie 2020. Marja de dobândă la operațiunile în valută s-a majorat cu 0,25 p.p. față de luna precedentă și cu 0,34 p.p. față de septembrie 2020.