În Republica Moldova ar putea fi creat Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi. Parlamentul a aprobat proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, elaborat de Guvern, în prima lectură.

Acesta ar fi o autoritate administrativă centrală, aflată în subordinea Guvernului, desemnată să organizeze investigația tehnică privind siguranța evenimentelor în transport în scopul determinării cauzelor și circumstanțelor în care s-au produs acestea și de a emite recomandări de siguranță.

Obiectul legii constă în investigația evenimentelor din transportul aerian, feroviar și naval, fără a stabili vinovăția sau răspunderea făptuitorului.

Proiectul a fost elaborat de Guvern și vine să armonizeze cadrul legal național la normele Uniunii Europene.