Câștigul salarial mediu lunar nominal brut înregistrat în țara noastră la sfârșitul primului trimestru al anului 2021 a fost de 8.468,6 lei. Potrivit Biroului Național de Statistică, indicatorul este în creștere cu 10,9% față de trimestrul I 2020, însă e cu 4,4% mai mic față de trimestrul IV 2020. Datele statistice au fost colectate de la unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și de la toate instituțiile bugetare.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul I 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații, 19.914,5 lei;
 • activități financiare și de asigurări, 15.428,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, 12.243 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit, 4.835,7 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement, 5.908,4 lei;
 • activități de cazare și alimentație publică, 5.105 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2020, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială, cu 50,2%;
 • activități financiare și de asigurări, cu 12,4%;
 • informații și comunicații, cu 12%.

Comparativ cu trimestrul IV 2020, în toate activitățile economice, în afară de sănătate și asistență socială, au fost înregistrate scăderi ale câștigului salarial, acestea fiind determinate în principal de acordarea premiilor anuale în trimestrul IV. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în activitățile:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu 14,9%;
 • industria extractivă, cu 14,4%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit, cu 12,9%.

În sectorul bugetar, în trimestrul I 2021, câștigul salarial mediu lunar a constituit 7.463 lei, adică +5,3% față de trimestrul I 2020), iar în sectorul real, 8.839,8 lei, adică +12,8% față de trimestrul I 2020.

Indicele câștigului salarial real în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 110%.