Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației ar putea beneficia de finanțare dintr-un fond special, destinat susținerii inovațiilor digitale și a strat-up-urilor tehnologice. Propunerea se regăsește într-un proiect expediat Guvernului pentru examinare.

În redacția actuală, Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației prevede posibilitatea rezidenților parcului IT de a beneficia de mijloacele ”fondurilor de risc, create cu implicarea Guvernului”. Totuși, până în prezent, asemenea fonduri nu au fost create în lipsa cadrului normativ. Mai mult, autoritățile spun că mijloacele din fondurile de risc nu ar reprezenta cea mai eficientă și accesibilă soluție în cazul finanțării start-up-urilor IT.

Astfel, se propune substituirea acestei prevederi prin ”Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice”, care va funcționa în baza unui Regulament aprobat de Guvern. Modul de finanțare a start-up-urilor va fi stipulat în Regulament, dar cea mai eficientă soluție la prima etapă ar fi finanțarea nerambursabilă pe baza granturilor, se menționează în nota informativă a proiectului. Acest Fond ar putea activa pe platforma instituțională ODIMM, beneficiind de finanțare mixtă, atât din bugetul de stat, cât și din mijloacele partenerilor de dezvoltare. Utilizarea mijloacelor Fondului să fie administrată și monitorizată de către un Consiliu de coordonare, cu participarea reprezentanților sectorului asociativ și partenerilor de dezvoltare.

Potrivit autorilor inițiative, partenerii de dezvoltare sunt interesați să finanțeze idei de afaceri inovaționale IT și startup-uri tehnologice, însă, până în prezent lipsește platforma organizațională, activitatea căreia să fie reglementată și care să beneficieze de suportul Guvernului.