Anul viitor ar putea fi pilotată raportarea statistice judiciară electronică. În acest sens, urmează să fie elaborate și, eventual, revizuite modeleke de rapoarte, dar și aprobate instrucțiuni în acest sens. Măsura a fost inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

Ulterior, autoritățile urmează să organizeze instruirea personalului instanțelor cu privire la utilizarea modelelor de rapoarte statistice electronice. Nemijlocit implementarea raportării statistice judiciare electronice în cadrul tuturor instanțelor judecătorești este planificată pentru anul 2023.

Menționăm că, în prezent, peste 100 de tipuri de rapoarte statistice electronice pot fi generate în Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru instanțele de prim nivel și de apel.

Totodată, autoritățile au prevăzut acțiuni pentru îmbunătățirea mecanismelor de distribuire aleatorie a cauzelor. În acest sens, până la sfârșitul anului 2024, urmează să fie introdus sistemul de distribuire aleatorie electronică a cauzelor în procuratură. La fel, vor fi revizuite criteriile de complexitate a cauzelor în cadrul instanțelor judecătorești.

Alte acțiuni prevăzute de autorități în proiectul strategiei prevăd:

  • asigurarea utilizării uniforme a funcționalităților Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD);
  • dezvoltarea, testarea, exploatarea experimentală și implementarea unor noi funcționalități în PIGD;
  • revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor.